Kapcsolódó dokumentumok letöltése!
Feladat és hatáskör

 

A Nemzeti Választási Bizottság feladat- és hatásköre

A választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása.

Választási bizottságok:

·         Nemzeti Választási Bizottság,

·         területi választási bizottság,

·         országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság,

·         helyi választási bizottság,

·         szavazatszámláló bizottság.

A Nemzeti Választási Bizottság hét tagját és három póttagját a köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés választja kilenc évre.

A Nemzeti Választási Bizottság feladat- és hatáskörét az egyes választásokra irányadó anyagi jogi szabályok, a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény, valamint egyéb választásokra irányadó jogszabályok határozzák meg.

I. Általános feladat- és hatáskörök

A Nemzeti Választási Bizottság

·        iránymutatást ad ki a választási szervek részére a választással és a népszavazással kapcsolatos jogszabályok egységes értelmezése érdekében,

·       dönt a jelölő szervezetek nyilvántartásba vételéről,

·         dönt az arra jogosultak politikai reklámjainak a közszolgálati médiaszolgáltató lineáris médiaszolgáltatásában való közzététele időtartamának meghatározásáról,

·        dönt a külképviseleti választási iroda tevékenységével kapcsolatos kifogásról,

·         dönt minden olyan kifogásról, amely nem tartozik az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság, illetve a területi választási bizottság hatáskörébe és az elkövetés helye nem határozható meg,

·         dönt az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság, illetve a területi választási bizottság határozata elleni fellebbezésről,

·         dönt a médiaszolgáltatók és a sajtó, illetve a filmszínházak választási kampányban való részvételével kapcsolatos kifogásról,

·         a tudomására jutott törvénysértés esetén kezdeményezi a hatáskörrel rendelkező szerv döntését.

II. Speciális, választástípusonkénti feladat- és hatáskörök

Az országgyűlési képviselők választásán

·         dönt az országos listák és az azokon szereplő jelöltek nyilvántartásba vételéről, illetve visszautasításáról,

·        kisorsolja az országos listák sorszámát,

·         jóváhagyja a pártlistás és a nemzetiségi listás szavazólapok adattartalmát,

·         dönt a nemzetiségi listát álló országos nemzetiségi önkormányzatokat megillető állami támogatás összegéről,

·         megállapítja a központi névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgárok számát,

·         felügyeli a levélben leadott szavazatok megszámlálását és megállapítja annak eredményét,

·         megállapítja az országos listás választás eredményét, ezen belül 

◦ megállapítja, hogy mely jelölő szervezetek listái érték el a törvényben meghatározott mértékű %-os szavazathatárt,

◦ megállapítja, hogy mely nemzetiségi listák jogosultak kedvezményes mandátumra,

◦ megállapítja, hogy az országos listák jelöltjei közül kik szereztek mandátumot,

◦ megállapítja, hogy kik lettek a nemzetiségi szószólók,

·         kiadja az országos listákon mandátumot szerzett képviselőknek és a nemzetiségi szószólóknak a megbízólevelet,

·         közleményt tesz közzé a választás országosan összesített eredményéről,

·         kitűzi az időközi országgyűlési képviselő-választást és megállapítja annak naptár szerinti határnapjait.

 

Az Európai Parlament tagjainak választásán

·         dönt a listák és az azokon szereplő jelöltek nyilvántartásba vételéről, illetve visszautasításáról,

·         kisorsolja a listák sorszámát,

·         jóváhagyja az Európai Parlament tagjai választása szavazólapjának adattartalmát,

·         felügyeli a külképviseleteken leadott szavazatok megszámlálását,

·         megállapítja a választás eredményét, ezen belül 

◦ megállapítja, hogy mely jelölő szervezetek listái érték el a törvényben meghatározott mértékű %-os szavazathatárt,

◦ megállapítja, hogy a listák jelöltjei közül kik szereztek mandátumot,

·         kiadja a mandátumot szerzett képviselőknek a megbízólevelet,

·         közleményt tesz közzé a választás eredményéről.

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán

·       dönt minden olyan kifogásról, amely nem tartozik a helyi választási bizottság és a területi választási bizottság hatáskörébe és az elkövetés helye nem határozható meg,

·         dönt a területi választási bizottság döntése elleni fellebbezésről.

 

·         A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán

·         kitűzi a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását,

·         dönt az országos nemzetiségi önkormányzati választáson állított listák és az azon szereplő jelöltek nyilvántartásba vételéről illetve visszautasításáról,

·         kisorsolja az országos listák sorszámait,

·         jóváhagyja az országos nemzetiségi önkormányzati választások szavazólapjainak adattartalmát,

·         dönt minden olyan kifogásról, amely kifejezetten az országos nemzetiségi önkormányzati választáshoz kapcsolódik,

·         megállapítja az országos nemzetiségi önkormányzati választások eredményeit, ezen belül

◦ megállapítja, hogy mely jelölő szervezetek listái érték el a törvényben meghatározott mértékű %-os szavazathatárt,

◦ megállapítja, hogy az országos listák jelöltjei közül kik szereztek mandátumot,

·         kiadja az országos nemzetiségi önkormányzati választáson mandátumot szerzett képviselők megbízólevelét,

·         kitűzi az időközi országos nemzetiségi önkormányzati választást.

 

Az országos népszavazáson

·         dönt a népszavazásra feltenni kívánt kérdés hitelesítéséről,

·        a kérdés hitelesítéséről vagy annak megtagadásáról szóló határozatát közzéteszi a választások hivatalos oldalán;

·         a kérdés hitelesítéséről szóló határozatát, illetve a hitelesítés megtagadásáról szóló közleményét a Magyar Közlönyben közzéteszi;

·         megállapítja az aláírások ellenőrzésének eredményét,

·         dönt az aláírásgyűjtéssel kapcsolatos kifogásról,

·         jóváhagyja az országos népszavazás szavazólapjainak adattartalmát,

·        felügyeli a levélben leadott szavazatok és külképviseleteken leadott szavazatok megszámlálását,

·         megállapítja a népszavazás eredményét,

·         közleményt tesz közzé a népszavazás eredményéről.

 

Európai polgári kezdeményezés

·        dönt a támogató nyilatkozatok gyűjtésével kapcsolatos kifogás elbírálásáról,

·         igazolást állít ki az online gyűjtési rendszer megfelelőségéről,

·         ellenőrzi a támogató nyilatkozatokat,

·         igazolást állít ki az érvényes támogató nyilatkozatok számáról.

 

 

Utolsó módosítás dátuma: 2017.04.04.