Folyamatban lévő aláírásgyűjtések

 

 
A kezdeményezés benyújtásának időpontja
Az aláírásgyűjtő íven szereplő kérdés
A szervező(k) neve
Kapcsolódó határozat(ok)
[NVI; NVB; Kúria időrendi sorrendben]
Az aláírásgyűjtésre nyitva álló időtartam
1. 2017. május 8. „Egyetért-e Ön azzal, hogy december huszonnegyedike munkaszüneti nap legyen?”  Bíró Zoltán magánszemély  70/2017. NVB határozat
Knk.IV.37.558/2017/4.

 2017. augusztus 1 - 2017. november 28.
 

2. 2017. május 31. „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés írja elő a törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett személyek vagyonnyilatkozataiban foglaltak helytállóságának rendszeres, kötelező, a hatósági nyilvántartásokban foglalt adatokkal való összevetéssel történő vizsgálatát?” Schádi Tamás István magánszemély
 

77/2017. számú határozat
Knk.VII.37.592/2017/2.

2017. november 11 -
2018. március 10.
3. 2017. július 6. „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés helyezze hatályon kívül a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvényt?” Kádár Barnabás Áron magánszemély 92/2017. NVB határozat Knk.IV.37.686/2017/3. 2017. november 21 - 2018. március 20.
 

 

 

Utolsó módosítás dátuma: 2017.11.21.