Az Európai Parlamenti választások Magyarországon

Részletesebb információkért kattintson ide

 Az Európai Parlamenti választások Magyarországon

Az Európai Parlamenti képviselőket 1979 óta választják közvetlenül az unió állampolgárai. A választások lebonyolításának nincsen egységes rendszere, az egyes tagállamok képviselőinek megválasztására a tagállami szabályozás alapján kerül sor. Jelenleg a 15 tagország 16 különböző rendszerben választja európai parlamenti képviselőit.

2004-ben újra sor kerül az Európai Parlament megválasztására, amelyben ezúttal Magyarország is részt vesz, mint csatlakozó állam. A Magyar Köztársaság 24 képviselőt delegálhat, akikre a választópolgárok közvetlenül voksolhatnak.

A magyar európai parlamenti képviselők megválasztásáról a 2003. évi CXIII. törvény rendelkezik.

A törvény alapján a választás arányos választási rendszerben, listás szavazással történik, ahol a Magyar Köztársaság területe egy választókerületet alkot.

A választójog gyakorlásának feltétele:

"A Magyar Köztársaságban az Európai Parlament tagjainak választásán a választójogát gyakorolhatja:
a) minden magyar választópolgár, ha nem jelezte valamely másik uniós tagállamban, hogy választójogát ott kívánja gyakorolni, valamint
b) az Európai Unió más tagállamainak minden választópolgára, ha nyilatkozatot tesz arról, hogy választójogát a Magyar Köztársaságban kívánja gyakorolni, és magyarországi lakóhellyel való rendelkezését igazolja." (Eptv. 4.§)

Jelölés, listaállítás: 

Az európai parlamenti választásokon listát kizárólag a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló (1989. évi XXXIII.) törvény szerint bejegyzett pártok állíthatnak. Ugyanazon párt csak egy önálló vagy közös listát állíthat. A lista kötött lista, tehát azon a jelöltek a párt által meghatározott sorrendben szerepelnek. 

Ahhoz, hogy egy politikai párt választási listát állíthasson, meg kell szereznie legalább 20.000 választópolgár aláírással hitelesített ajánlását. Egy választópolgár csak egy listát ajánlhat érvényesen, s ugyancsak egy listán szerepelhet jelöltként.

A választási szervek

Mivel az európai parlamenti választásokon a magyarországi lakóhellyel rendelkező, de a szavazás napján külföldön tartózkodó választópolgárok számára lehetővé vált a Magyar Köztársaság külképviseletein leadni szavazatukat, az európai parlamenti választások alkalmával a választási szervek köre kibővül a külképviseleti választási irodákkal (KÜVI), valamint a külképviseleti szavazatszámláló bizottságokkal (KSZSZB).

A jelölő szervezetek a lista bejelentésével egyidejűleg nyújthatják be az Országos Választási Bizottsághoz a KSZSZB tagjainak javasolt személyek listáját. A külképviseleti szavazatszámláló bizottság tagjait az Országos Választási Bizottság javaslatára az Országgyűlés választja meg.

Szavazás

A választópolgárok a pártok által állított listákra szavazhatnak, a listán belül a jelöltek sorrendjét nem változtathatják meg. A választópolgár érvényesen csak egyetlen listára adhatja le szavazatát.

Az eredmény megállapítása, a mandátumok elosztása

A megszerezhető mandátumok száma megegyezik az Európai Parlamentben a Magyar Köztársaság számára fenntartott képviselői helyek számával, amely jelenleg 24.

A mandátumok elosztása arányos rendszerben, a d’Hondt formula segítségével történik. A listáról a jelöltek a párt által eredetileg bejelentett sorrendben jutnak mandátumhoz.

A választás eredményét az Országos Választási Bizottság a sajtó útján nyilvánosságra hozza. A választás nem hiteles eredményét tartalmazó tájékoztató adatokat, valamint a választási eredményt csak azt követően lehet közzétenni, hogy a szavazás az Európai Unió valamennyi tagállamában befejeződött. 

Az országosan összesített végleges választási eredményt az országos Választási bizottság a Magyar Közlönyben közzéteszi.

2004. július 2-án a megbízólevelet átvevő Európai Parlamenti tagok névsora

Fidesz-Magyar Polgári Szövetség
1. Dr. Schmitt Pál
2. Dr. Szájer József
3. Dr. Surján László
4. Dr. Schöpflin György
5. Barsiné Pataky Etelka
6. Gyürk András
7. Dr. Becsey Zsolt László
8. Járóka Lívia
9. Glattfelder Béla
10. Dr. Őry Csaba
11. Pálfi István
12. Dr. Gál Kinga

Magyar Szocialista Párt
1. Dr. Lévai Katalin
2. Harangozó Gábor
3. Dr. Kósáné Kovács Magda
4. Dr. Tabajdi Csaba Sándor
5. Gulyásné Dr. Gurmai Zita
6. Dr. Fazakas Szabolcs
7. Herczog Edit
8. Dobolyi Alexandra
9. Hegyi Gyula

Szabad Demokraták Szövetsége
1. Dr. Demszky Gábor
2. Dr. Szent-Iványi István Csaba

Magyar Demokrata Fórum
1. Olajos Péter

Utolsó módosítás dátuma: 2010.02.11.