A Nemzeti Választási Bizottság feladat- és hatásköre
 
A választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása.
 
 Választási bizottságok:
  • Nemzeti Választási Bizottság,
  • területi választási bizottság,
  • országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság,
  • helyi választási bizottság,
  • szavazatszámláló bizottság.
A Nemzeti Választási Bizottság hét tagját és három póttagját a köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés választja kilenc évre.
 
A Nemzeti Választási Bizottság feladat- és hatáskörét az egyes választásokra irányadó anyagi jogi szabályok, a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény, valamint egyéb választásokra irányadó jogszabályok határozzák meg.

Tovább...